Artikelen Nederlands:

1992 en 1994 - artikelen in Vorming, Vaktijdschrift voor Volwasseneneducatie, A.R.Wertheim: ‘Grondslagen van mondiale vorming in de basiseducatie’ en ‘De praktijk van mondiale vorming in de basiseducatie’ (Theoretical base and practice of global formation in Adult Education).

2004 - NRC Handelsblad: Anne-Ruth Wertheim: ‘Als we niet oppassen, zal onze angst voor de immigrant uitmonden in massaal racistisch geweld’, artikel in NRC Handelsblad, 19 juni 2004: https://www.nrc.nl/nieuws/2004/06/19/als-we-niet-oppassen-zal-onze-angst-voor-de-immigrant-7690985-a665498. Later is dit artikel door Anja meulenbelt op haar Blog overgenomen en laten becommentariëren: zie o.a. http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2004/06/28/angst-voor-de-migrant-1/ en http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2004/07/15/de-angst-voor-de-migrant-6/

2005 - Weblog Anja Meulenbelt, 29 februari 2005: ‘Het racisme verandert van karakter’: http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2005/02/27/het-racisme-verandert-van-karakter/

2005 - Kunst & Wetenschap, Anne-Ruth Wertheim: ‘De media en de tweedeling in de maatschappij’, 13 april 2005. Zie Weblog Anja Meulenbelt, 19 maart 2005: Mediaplichtig: http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2005/03/19/mediaplichtig/

2006 - De Volkskrant, in bijlage Het Betoog van 4 februari 2006: ‘Identiteit? Wij allen zijn combi’s ! Voel je je Nederlander of Marokkaan? Niet-joods of joods?’, over de gevaren van gedwongen identiteitskeuzen en de voordelen van gecombineerde identiteiten.
Ook geplaatst op: http://www.anjameulenbelt.sp.nl/weblog/page/21/?s=identiteit met foto van beeld op http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2006/02/page/4/ 

2008 - Trouw,19 maart 2008: ‘Het ene racisme is het andere niet’, over de verschillen tussen uitbuitings- en concurrentieracisme en over islamofobie als dekmantel voor racisme. Op de website van Trouw kwamen veel emotionele reacties van lezers: https://www.trouw.nl/nieuws/het-ene-racisme-is-het-andere-niet-opinie~b74a9a30/ Op het weblog van Anja Meulenbelt beantwoordde Anne-Ruth Wertheim deze reacties.

2009 - De Volkskrant, 23 januari 2009: ‘Wilders dodelijke woorden’, analyse van het taalgebruik van de extreem rechtse politicus Geert Wilders. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/archief/article/detail/312818/2009/01/23/Wilders-dodelijke-woorden.html. Anja Meulenbelt plaatste op 23 januari 2009 een iets uitgebreide versie: http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2009/01/23/wilders-dodelijke-woorden/#more-12536

Nadat NRC Handelsblad van 21 mei 2011 had bericht dat dit stuk door mevrouw Yvonne Wolthuys was ingebracht in het proces tegen Wilders, plaatste weblog 'Republiek Allochtonië' het stuk opnieuw: http://www.republiekallochtonie.nl/anne-ruth-wertheim-wilders-dodelijke-woorden

2010 - 'Socialisme.nu', 21-5-2010: ‘Hedendaags racisme, een mengvorm die verheldering verlangt’: www.socialisme.nu/blog/nieuws/9034/hedendaags-racisme-een-mengvorm
Zie ook: http://www.anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2010/05/27/ en Huibslog, De Lage Landen en Krapuul. http://delagelanden.huibs.net/2010/09/01/anne-ruth-wertheim-hedendaags-racisme.htlm
Op het weblog van Koen Stuyck (‘Optimistisch hart, Pessimistische rede’) verscheen dit artikel op 22 juni 2010: http://koenstuyck.blogspot.nl/search?q=Anne-Ruth+Wertheim

NRC

Klik op foto om te vergroten

2013 - ‘Joop.nl’, 15 mei 2013: ‘De economie van racisme, heiligverklaring van de wedijver en het taboe op de afgunst’ (Racism, the Sanctification of Rivalry and the Jealousy Taboo): http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/21042_uitbuitingsracisme_en_competitieracisme/ Ook verschenen op:‘Solidariteit.nl’: http://www.solidariteit.nl/extra/2013/heiligverklaring_van_de_wedijver_en_taboe_op_de_afgunst.html

2013 - Weblog Anja Meulenbelt, 10 november 2013: Toespraak bij de herdenking in Amsterdam van de Kristalnacht die op 9 november 1938 plaatsvond in Duitsland: ‘Laten we de scheidslijnen doorbreken’: http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2013/11/10/laten-we-de-scheidslijnen-doorbreken/

2015 - Weblog Republiek Allochtonië, 29 mei 2015: ‘De overeenkomsten en verschillen tussen islamofobie en antisemitisme’: http://www.republiekallochtonie.nl/de-overeenkomsten-en-de-verschillen-tussen-islamofobie-en-antisemitisme

2017 - Weblog Republiek Allochtonië, 2 maart 2017: ‘Balsem voor de ziel’. Het hebben van racistische vooroordelen is vergelijkbaar met verslaafd zijn, het geeft degene die er mee behept is heerlijke gevoelens die niet zomaar zijn op te geven: http://www.republiekallochtonie.nl/blog/opinie/balsem-voor-de-ziel
2017 - De Groene Amsterdammer, online versie, 18 augustus 2017: ’70 jaar Politionele acties, Onverklaarbare geluiden drongen ons Jappenkamp binnen’. Hoe de eerste mogelijkheden om tot een vreedzaam vergelijk te komen tussen het koloniserende Nederland en de opstandige Nationalisten werden verspeeld: https://groene.nl/artikel/onverklaarbare-geluiden-drongen-ons-jappenkamp-binnen.

Van dit artikel werd een uitgebreidere versie gepubliceerd op ‘Historia’, Indonesisch tijdschrift op 3 oktober 2017: http://historia.id/modern/suara-dari-masa-pancaroba/. Deze versie staat in het Nederlands en in het Engels op deze website: https://anne-ruthwertheim.com/blog/onverklaarbare-geluiden-drongen-ons-jappenkamp-binnen/ en https://anne-ruthwertheim.com/english/unexplainable-sounds-entered-our-japanese-internment-camp/

2019
Een bijzondere briefkaart:
https://anne-ruthwertheim.com/blog/een-briefkaart-uit-een-joods-jappenkamp-hugo-speelt-met-ronnie/
Dit artikel heeft op 15 augustus 2019 in De Groene Amsterdammer gestaan, onder de titel ‘Hugo speelt met Ronnie, een briefkaart uit een joods Jappenkamp’: https://www.groene.nl/artikel/hugo-speelt-met-ronnie

2020
Een atoombom niet groter dan een potlood:
https://anne-ruthwertheim.com/blog/een-atoombom-niet-groter-dan-een-potlood/
Een verkorte versie van dit stuk heeft gestaan in De Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/een-atoombom-niet-groter-dan-een-potlood

2020
Clusterbommen ooit tegen Vietnamese mensen, en nog steeds in gebruik:
https://anne-ruthwertheim.com/blog/clusterbommen-ooit-tegen-vietnamese-mensen-en-nog-steeds-in-gebruik/
Dit stuk heeft op 22 augustus 2020 gestaan op de website Joop.nl:
https://joop.bnnvara.nl/opinies/clusterbommen-ooit-tegen-vietnamese-mensen-en-nog-steeds-in-gebruik

2021
De Indonesiër die opium gestolen had:
https://anne-ruthwertheim.com/blog/de-indonesier-die-opium-gestolen-had/

2022
Mijn tekeningen van lichte vrouwen voor de muren van de ‘bar’ bij het 20-jarig bestaan van het Amsterdams Montessori Lyceum:
https://anne-ruthwertheim.com/blog/vrouwen-voor-de-bar/

2022
Wanneer de politiek zich inlaat met de wetenschap, mijn bezoek aan Brno in 1955:
https://anne-ruthwertheim.com/blog/wanneer-de-politiek-zich-inlaat-met-de-wetenschap/

In 2023 stond mijn artikel over het Mendelbeeld in het blad ‘Folia Mendeliana’ van het Mendelmuseum te Brno:
https://anne-ruthwertheim.com/blog/mendel-beeld/

Boeken /Books:

 • Theo Jansen & Anne-Ruth van Kammen-Wertheim: ‘Projectonderwijs, afleren en aanleren’, 1976. ISBN: 90 231 7111 X (Project Education, learning and unlearning)
 • Theo Jansen & Anne-Ruth van Kammen-Wertheim: ‘Themakeuze in open projectonderwijs’, 1981.
  ISBN: 90 231 7123 3 (Subject choosing in Open Project Education).
 • Theo Jansen & Anne-Ruth Wertheim: ‘Buiten de orde, dilemma’s in de ontwikkeling van projectonderwijs’, 1984. ISBN: 90 6168 222 3 (Outside the order of regular education, dilemmas in the development of Open Project Education).
 • A.R.Wertheim: ‘De methode voor de verwerking van emotionerende lesinhouden’; hoofdstuk in het losbladige handboek ‘Leren en Leven met groepen’, 1991. (How to help pupils come to terms with emotional contents of lessons, chapter in the manual ‘Learning and Living in groups’).
 • Anne-Ruth Wertheim, Lydia Zijdel & Lieke Ruijgers: ‘Weerbaarheid van vrouwen en meiden met een handicap’, 1993. ISBN: 90 5250 549 7/CIP (Strength and Defensibility of handicapped girls and women)
 • Anne-Ruth Wertheim: ‘Schurende Culturen, een kwalitatief onderzoek naar hoe er in de Basiseducatie wordt omgegaan met interculturele vraagstukken’, 1993 (Frictions between cultures, a qualitative research on intercultural behaviour in Adult Education)
 •  Anne-Ruth Wertheim: ‘De gans eet het brood van de eenden op, mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java’, 1994. De tweede druk van dit boek kan worden doorgekeken op deze website onder De Gans, of gekocht via Boekwinkel.
 • Anne-Ruth Wertheim: The Goose snatches the Bread from the Ducks, my Childhood in a Japanese Internment Camp on the Isle of Java. This book can be looked up on this website under The Goose, or bought in the Bookshop.
 • 2020 Denkbeelden/Impressions in Stone. Exemplaar te koop in de boekwinkel
 • 2021 Bij uitgeverij Verloren: Drie joodse herkomsten, Heijermans’ Ghetto, in 1906 opgevoerd in Odessa:
  https://uitgeverij-verloren-bv.email-provider.nl/web/iblftqnx9g/vl6oh9wxe4/64etwdd02b/9onrqc1ifk en https://www.youtube.com/watch?v=r_nmA9v16I4
 • 2021 Bij uitgeverij Starfish books: De poster met de blauwe ogen, getuigenissen tegen rassenwaan:
  https://www.starfishbooks.org/anne-ruth-wertheim-de-poster-met-de-blauwe-ogen/

De Gans

Dit boek is behalve in het Engels, ook vertaald in het Frans, het Chinees, het Arabisch, het Indonesisch en het Japans. De Engelse, Franse, Chinese en Arabische versie kunnen op deze website worden doorgekeken onder De Gans , of gekocht in de Boekwinkel. Voor de Indonesische versie verwijzen wij naar Uitgeverij Galang Press in Yogyakarta, Indonesia: http://store.galangpress.com/ En voor de Japanse versie verwijzen we naar uitgeverij Uitgeverij Tokyo Tokuma Shoten Publishing Co.

The Goose


This book is not only translated in English, but also in French, Chinese, Arabic, Indonesian and Japanese. The English, the French, the Chinese and the Arabic versions can be looked up under The Goose, or bought in the Bookshop. If you want to buy the Indonesian version, please contact the Editor Galang Press in Yogyakarta, Indonesia: http://store.galangpress.com/ And if you would like to buy the Japanese version, please contact Tokuma Shoten Puclishing Co in Tokyo, Japan.

Van ‘De gans eet het brood van de eenden op’ bestaat ook een video, ingesproken door Anne-Ruth Wertheim, zowel in het Nederlands als in het Engels, die kan worden bekeken op deze website onder Video De Gans en kan worden besteld op www.cmo.nl/gans.

This written narration is also edited on DVD, both in Dutch and in English, spoken by the author and can be watched at this website under Video The Goose and ordered at www.cmo.nl/gans.

 • Nederlands: Anne-Ruth Wertheim en Lieneke Akkerman: ‘Het Eendere en het Eigene, creatieve verwerking van emoties, teweeg gebracht door films of gastsprekers in het onderwijs’. Deze uitgave kan worden besteld op deze website onder Boekwinkel.
 • English: Anne-Ruth Wertheim en Lieneke Akkerman: ‘The Universal and the Unique, Dealing with Teaching that Evokes Emotions, in particular Audiovisual Material and Guest Speakers’. This version can be ordered at this website, see Book shop