Creatieve verwerking van emotionele lesinhouden

Methode ontwikkeld door Anne-Ruth Wertheim en Lieneke Akkerman
Jarenlang vertoonde ik in allerlei groepen waaraan ik onderwijs gaf mijn DVD De gans eet het brood van de eenden op, mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java. Uit de emotionele vragen die mij na afloop werden gesteld bleek steeds weer hoe kinderen zowel als volwassen werden geraakt door mijn herinneringen. Maar gaandeweg werd me duidelijk hoe eenzijdig het eigenlijk was dat zij zoveel van mij te weten waren gekomen en mij niets van zichzelf hadden kunnen teruggeven.

Naarmate ik meer presentaties gaf - ook met heel andere verhalen dan dat van mijzelf - groeide mijn overtuiging dat ik hen tekort deed. Ik begon te zinnen op mogelijkheden hen gelegenheid te geven ook bezig te zijn met hun eigen emoties en herinneringen. Mijn naaste collega Lieneke Akkerman was tegen ditzelfde probleem aangelopen en zo gingen we samen op zoek naar oplossingen.
Nu het in alle vormen van educatie zo vanzelfsprekend is geworden om audiovisuele materialen te vertonen en gastsprekers uit te nodigen, is het de hoogste tijd dat deelnemers gelegenheid krijgen bij zichzelf te rade te gaan wat zij daar eigenlijk bij voelen en denken. Niet alleen omdat ze daar gewoon recht op hebben en er persoonlijk wel bij varen. Maar ook om te voorkomen dat zij zo afgestompt raken door al die indrukwekkende ervaringen van anderen dat zij zich machteloos neerleggen bij het onrecht in de wereld.

Met onze methode willen we bereiken dat deelnemers zich realiseren wat karakteristiek is voor henzelf - het eigene - en wat voor anderen. Minstens zo belangrijk is het hen te laten ervaren wat ze gemeen hebben met anderen, het eendere. Hopelijk zullen ze dan ontdekken dat ze hun leven delen met anderen en er niet alleen voor staan. En dat het zin heeft onrecht te helpen bestrijden.
Het boekje waarin de methode HET EENDERE & HET EIGENE wordt beschreven, kan op deze Website voor 8 € worden besteld (zie Boekwinkel).