Onder het kopje De Gans kunnen deze boeken worden ingekeken.

Voor de Japanse uitgave verwijzen wij naar Uitgeverij Tokuma Shoten in Tokyo, Japan