De kwalificaties hoog- en laagopgeleid moeten worden afgeschaft !

De kwalificaties hoog- en laagopgeleid moeten worden afgeschaft. Welke termen ervoor in de plaats moeten komen is nog onduidelijk. In de maatschappelijke discussie die daar tegenwoordig over wordt gevoerd, ontbreken volgens mij belangrijke aspecten en die breng ik hier onder woorden.
De kwalificatie ‘laagopgeleiden’ is neerbuigend en natuurlijk bedacht door de ‘hoogopgeleiden’. ‘Arbeider’ (voor degenen die handwerk deden) had dankzij de arbeidersbeweging in ieder geval óók een strijdbare betekenis. Tegenover de macht van de bezitters van fabrieken of land hadden zij de macht om hun arbeidskracht in te zetten (of om dat juist te weigeren: te staken) en daaraan viel zelfrespect te ontlenen. Aan ‘laagopgeleiden’ valt geen zelfrespect te ontlenen; het onderschikt een groep aan een groep die zogenaamd meer waard is.
Daar komt bij dat het aan de arm/rijk tegenstelling een schijn van rechtvaardigheid verleent.