De kwalificaties hoog- en laagopgeleid moeten worden afgeschaft !

De kwalificaties hoog- en laagopgeleid moeten worden afgeschaft. Welke termen ervoor in de plaats moeten komen, is nog onduidelijk. Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn: theoretisch en praktisch geschoolden.

Maar belangrijker is volgens mij dat in de maatschappelijke discussie die daar tegenwoordig over gevoerd wordt, belangrijke aspecten ontbreken en die breng ik hier onder woorden:

(1) De kwalificatie ‘laagopgeleiden’ is niet alleen neerbuigend, maar ontneemt mensen met weinig of geen opleiding, die gewoonlijk met hun handen werken, hun waardigheid en zelfrespect.
De term ‘arbeider’ had, mede dankzij de arbeidersbeweging, naast de letterlijke aanduiding van het soort werk dat gedaan werd, óók een strijdbare betekenis.
Tegenover de macht van de bezitters van fabrieken of land hadden arbeiders de macht om hun arbeidskracht in te zetten. Of om die juist niet in te zetten: te staken.
Daaraan konden de mensen waardigheid en zelfrespect ontlenen.

(2) Aan ‘laagopgeleiden’ valt geen enkel zelfrespect te ontlenen; het onderschikt een groep alleen maar aan een andere groep en suggereert bovendien dat die groep meer waarde heeft.
Een tweede, ernstig nadeel van de tweedeling in hoog- en laagopgeleid is dat deze een schijn van rechtvaardigheid verleent aan de kloof tussen arm en rijk.