Racisme ontrafeld – hoe het in elkaar steekt en hoe het van gedaante verandert

Nog altijd spitsen de discussies over racisme zich toe op wie wel en wie niet racist genoemd mogen worden en wordt de vraag wat racisme nu eigenlijk is afgedaan met vage aanduidingen in de richting van ‘bevolkingsgroepen als minder beschouwen’. Neerzien is natuurlijk iets afschuwelijks, maar er is ook sprake van jaloezie en daar gaat het eigenlijk nooit over. Evenmin als het gaat over wat mensen eigenlijk bezielt wanneer zij hun vooroordelen rondstrooien. Het gaat namelijk niet alleen om wat […]

Lees verder

De Proclamatie van de Republiek Indonesia op 17 augustus 1945

Onverklaarbare geluiden drongen ons Jappenkamp binnenDe Proclamatie van de Republiek Indonesia op 17 augustus 1945 Door: Anne-Ruth Wertheim In dit artikel beschrijf ik hoe onze familie in de buurt was toen op 17 augustus 1945 de Indonesische onafhankelijkheid werd geproclameerd. Mijn vader probeerde de Nederlandse kolonialen ervan te weerhouden de goede mogelijkheden te verkwanselen die zij toen nog hadden om een vreedzaam proces op gang te brengen in de richting van een gelijkwaardig partnerschap tussen Nederland en de Indonesische Republiek […]

Lees verder

Balsem voor de ziel

Balsem voor de ziel Door Anne-Ruth Wertheim

 Pas onlangs drong tot me door dat mensen met racistische vooroordelen iets te verliezen hebben: hun korte termijn genot, balsem voor hun ziel. Dat hebben ze gemeen met verslaafden. Wanneer ze afkicken raken ze die balsem kwijt. Ik heb me de laatste jaren vaak afgevraagd waarom rechtspopulisten alsmaar klagen dat ze iets kwijtraken, dat er iets van ze wordt afgepakt. Zwarte Piet om te beginnen of de vrije Tweede Pinksterdag of het voorrecht […]

Lees verder

Overeenkomsten en verschillen tussen islamofobie
en antisemitisme

De overeenkomsten en de verschillen tussen islamofobie en antisemitisme   Anne-Ruth Wertheim Een belangrijk verschil tussen hedendaagse islamofobie en het vroegere antisemitisme is dat het geweld van de Nazi’s was ingebed in een wreed geconstrueerd systeem. Maar betekent dat dan dat we kunnen uitsluiten dat er in Europa opnieuw geweld uitbreekt maar nu tegen de moslims? Anne-Ruth Wertheim zet in onderstaand artikel enkele verschillen en overeenkomsten tussen islamofobie en antisemitisme op een rijtje. Onlangs waarschuwde Korpschef Bouman van de nationale politie […]

Lees verder

Krachten bundelen tegen Islamofobie

Op  16 januari 2015 vond in het Amsterdamse Nelson Mandela Centrum een bijeenkomst plaats met als titel ‘’Krachten bundelen tegen Islamofobie’’. Tijdens deze bijeenkomst, die georganiseerd werd door onder meer het Collectief tegen Islamofobie en EMCEMO (Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie & Ontwikkeling) waren ruim 80 organisaties en individuen aanwezig. Eén van de voorstellen was het opstellen van een manifest. Dit manifest is opgesteld door een groepje vrijwilligers waarvan ik deel uitmaakte. Het manifest is hieronder te lezen en kan worden […]

Lees verder

Kristallnacht herdenking Amsterdam 9-11-2013

Op 9 november 2013 sprak Anne-Ruth Wertheim bij de Kristalnacht herdenking in Amsterdam de volgende tekst uit: Laten we de scheidslijnen doorbreken! Anne-Ruth Wertheim We willen nooit meer laten gebeuren dat er bevolkingsgroepen worden aangevallen omdat andere bevolkingsgroepen zijn gaan geloven dat er iets verkeerd aan ze is. Het geweld in de Kristallnacht kwam niet uit de lucht vallen, maar brak uit nadat jarenlang de geesten rijp waren gemaakt. Het moment was aangebroken waarop in de hoofden van genoeg mensen […]

Lees verder

Uitbuitingsracisme en competitieracisme, heiligverklaring van de wedijver en taboe op de afgunst

Uitbuitingsracisme en competitieracisme, heiligverklaring van de wedijver en taboe op de afgunst De gevaren van het competitieracisme worden schromelijk onderschat. En het framen van competitieracisme als culturele bezorgdheid – als ‘islamofobie’ – maakt deel uit van de politieke agenda van degenen die uit zijn op het achteruitzetten van een bevolkingsgroep in de hoop dat zij vertrekken. 
Dat schrijft Anne Ruth Wertheim. Mohamed Rabbae schreef op Joop.nl (31 januari 2013) dat Wilders in de Tweede Kamer geen oplossingen zoekt voor ‘het […]

Lees verder

Hedendaags racisme

Hedendaags racisme Hedendaags racisme, een mengvorm die verheldering verlangt Anne-Ruth Wertheim De verbreiders van het hedendaags racisme dat vergoelijkend ‘islamofobie’ wordt genoemd, zeggen dat zij niets anders doen dan waarschuwen voor de gevaren die zij zien in de Islam en dat dat niets met racisme te maken heeft. Maar het is een misvatting dat racisme alleen zou gaan over lichamelijke kenmerken die mensen bij hun geboorte meekrijgen. Ook de culturele kenmerken die mensen tijdens hun leven ontwikkelen zijn al eeuwenlang […]

Lees verder

Wilders dodelijke woorden

Wilders’ dodelijke woorden Woorden kunnen mensen aanzetten tot het gebruik van geweld. Zulke woorden heeft Geert Wilders gebruikt in de Tweede Kamer, zegt Anne-Ruth Wertheim.Woensdag 21 januari 2009 besloot het Hof van Amsterdam dat de rechter nu toch moet beoordelen of het Tweede kamerlid Wilders (PVV) met zijn uitspraken over moslims haat heeft gezaaid tegen een bevolkingsgroep. Omdat Kamerleden binnen het parlement onschendbaar zijn, kijkt de rechter vooral naar wat hij gezegd heeft buiten het parlement. Maar de teksten die […]

Lees verder

Identiteit? Wij allen zijn combi’s

 Identiteit? Wij allen zijn combi’s ! Voel je je Nederlander of Marokkaan? Niet-joods of joods? Anne-Ruth Wertheim vertelt waarom we die loyaliteitsvraag beter niet meer kunnen stellen.Ooit hoorde ik tot een minderheid. De meerderheid om mij heen had een donkere huid en ik viel op met mijn lichte. Zonder dat ik daarvoor gekozen had, was ik herkenbaar en werd ingedeeld. Ik ontdekte hoe dicht groepsindeling en groepsgeweld bij elkaar liggen. Van mijn zevende tot mijn tiende jaar woedde rondom de […]

Lees verder