Japans Gansboek!

Japans Gansboek! Kijk! Mijn boek ‘’De Gans eet het brood van de eenden op, mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java’’ is eindelijk uitgekomen in Japan, als kinderboek bij uitgever Tokuma Shoten in Tokyo! Ik beschrijf daarin, aan de hand van de tekeningetjes die mijn zus Marijke The-Wertheim en ik in de situatie zelf maakten, de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat het nu gelukt is deze uitgever bereid te vinden het boek uit te geven en […]

Lees verder

Racisme ontrafeld – hoe het in elkaar steekt en hoe het van gedaante verandert

Nog altijd spitsen de discussies over racisme zich toe op wie wel en wie niet racist genoemd mogen worden en wordt de vraag wat racisme nu eigenlijk is afgedaan met vage aanduidingen in de richting van ‘bevolkingsgroepen als minder beschouwen’. Neerzien is natuurlijk iets afschuwelijks, maar er is ook sprake van jaloezie en daar gaat het eigenlijk nooit over. Evenmin als het gaat over wat mensen eigenlijk bezielt wanneer zij hun vooroordelen rondstrooien. Het gaat namelijk niet alleen om wat […]

Lees verder

Interview van Yanti Mualim

Bij het Dubbelinterview door Yanti Mualim: Mijn zus Marijke The-Wertheim en ik bezochten op 11 november 2015 het International Peoples Tribunal 1965 in Den Haag. Vier dagen lang werden daar getuigen gehoord van de massamoord in 1965/66 in Indonesië op communisten en (vermeende) sympathisanten en van de jarenlange opsluitingen zonder vorm van proces die daarop volgden onder de dictatuur van generaal Soeharto. Dat dit tribunaal hier in Nederland werd gehouden en niet in Indonesië zelf, kwam omdat zelfs nu, na […]

Lees verder

De Proclamatie van de Republiek Indonesia op 17 augustus 1945

Onverklaarbare geluiden drongen ons Jappenkamp binnenDe Proclamatie van de Republiek Indonesia op 17 augustus 1945 Door: Anne-Ruth Wertheim In dit artikel beschrijf ik hoe onze familie in de buurt was toen op 17 augustus 1945 de Indonesische onafhankelijkheid werd geproclameerd. Mijn vader probeerde de Nederlandse kolonialen ervan te weerhouden de goede mogelijkheden te verkwanselen die zij toen nog hadden om een vreedzaam proces op gang te brengen in de richting van een gelijkwaardig partnerschap tussen Nederland en de Indonesische Republiek […]

Lees verder

Clowntje en Slome Henkie

Ik maakte Clowntje en Slome Henkie in het joodse kamp Tangerang
en niet in het algemene kamp Kramat Van 13 oktober 2014 tot 8 maart 2015 was in het Joods Histotrisch Museum in Amsterdam de tentoonstelling ‘Selamat Sjabbat’ te zien over joden in het voormalige Nederlands Indië.
Een belangrijk deel van de voorwerpen is afkomstig uit de interneringskampen die daar voor de Nederlanders werden ingericht door de Japanse bezettingsmacht en waarbinnen de joodse Nederlanders apart werden gezet.
Op de tentoonstelling zijn ook van […]

Lees verder

Mijn zus Marijke The-Wertheim had in het Kramatkamp drie
maanden lang vioolles van Szymon Goldberg!

Mijn zus Marijke The-Wertheim had in het Kramatkamp drie
maanden lang vioolles van Szymon Goldberg! Op de tentoonstelling ‘Selamat Sjabbat’ in het Joods Historisch Museum in Amsterdam over joden in het voormalige Nederlands Indië, is een belangrijk deel van de voorwerpen afkomstig uit de interneringskampen die daar door de Japanse bezettingsmacht werden ingericht voor de Nederlanders en waarbinnen de joodse Nederlanders apart werden gezet.Op het moment van de Japanse inval waren er verscheidene musici bezig met een tournee door het land. […]

Lees verder

De kwalificaties hoog- en laagopgeleid moet worden afgeschaft!

De kwalificaties hoog- en laagopgeleid moeten worden afgeschaft ! De kwalificaties hoog- en laagopgeleid moeten worden afgeschaft. Welke termen ervoor in de plaats moeten komen is nog onduidelijk. In de maatschappelijke discussie die daar tegenwoordig over wordt gevoerd, ontbreken volgens mij belangrijke aspecten en die breng ik hier onder woorden.De kwalificatie ‘laagopgeleiden’ is neerbuigend en natuurlijk bedacht door de ‘hoogopgeleiden’. ‘Arbeider’ (voor degenen die handwerk deden) had dankzij de arbeidersbeweging in ieder geval óók een strijdbare betekenis. Tegenover de macht van […]

Lees verder

Balsem voor de ziel

Balsem voor de ziel Door Anne-Ruth Wertheim

Pas onlangs drong tot me door dat mensen met racistische vooroordelen iets te verliezen hebben: hun korte termijn genot, balsem voor hun ziel. Dat hebben ze gemeen met verslaafden. Wanneer ze afkicken raken ze die balsem kwijt. Ik heb me de laatste jaren vaak afgevraagd waarom rechtspopulisten alsmaar klagen dat ze iets kwijtraken, dat er iets van ze wordt afgepakt. Zwarte Piet om te beginnen of de vrije Tweede Pinksterdag of het voorrecht om […]

Lees verder

Islamofobie: niet accepteren, maar melden

Islamofobie: niet accepteren, maar melden Aan dit filmpje heb ik meegedaan omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat de mensen, die te maken hebben gehad met uitingen van islamofobie dat melden, bij een meldpunt of bij de politie. Wanneer de mensen die islamofobie ondergaan hun negatieve ervaringen voor zich houden, geven ze degenen die zich er schuldig aan maken onbedoeld de boodschap dat daar niks mis mee is.

Lees verder

Overeenkomsten en verschillen tussen islamofobie
en antisemitisme

De overeenkomsten en de verschillen tussen islamofobie en antisemitisme   Anne-Ruth Wertheim Een belangrijk verschil tussen hedendaagse islamofobie en het vroegere antisemitisme is dat het geweld van de Nazi’s was ingebed in een wreed geconstrueerd systeem. Maar betekent dat dan dat we kunnen uitsluiten dat er in Europa opnieuw geweld uitbreekt maar nu tegen de moslims? Anne-Ruth Wertheim zet in onderstaand artikel enkele verschillen en overeenkomsten tussen islamofobie en antisemitisme op een rijtje. Onlangs waarschuwde Korpschef Bouman van de nationale politie […]

Lees verder